fbpx

POZYTYWNA

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

w praktyce

Praktyk Pozytywnej Odporności Psychicznej

Positive Mental Toughness™ & Akademia IPTK zaprasza na szkolenie on-line:

Jak w - 7 krokach - mądrze budować, wzmacniać
i utrzymywać odporność psychiczną...


Warning: Undefined array key "background_color" in /home/users/pozytywnaodpornosc/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

SYSTEMOWE, CAŁOŚCIOWE podejście do odporności / wrażliwości psychicznej oparte
na wynikach badań naukowych

KWESTIONARIUSZ PMTI™
- badanie poziomu
odporności /wrażliwości psychicznej

STRATEGIA 7 KROKÓW
rozwijania i utrzymywania
poziomu odporności
psychicznej

Skutki zbyt niskiego poziomu odporności psychicznej,
czyli dlaczego odporność psychiczna jest ważna...

Czy podniesienie poziomu odporności psychicznej
jest możliwe? TAK! Ale...

…odporność psychiczna, to zarówno czynniki niezmienne, na które nie mamy wpływu (np. cechy osobowości i temperamentu), jak i elementy, które można rozwijać.

Po wtóre odporność psychiczna, to nie tylko kwestia emocji i motywacji (wytrwałości, konsekwencji, itd.). 

To także sfera: dobrostanu fizycznego (wydolność i sprawność), diety wspierającej odporność psychiczną (w tym właściwa suplementacja), stosowanych strategii radzenia sobie z wyzwaniami oraz regeneracji fizycznej, emocjonalnej i poznawczej. 

Mądre i skuteczne podnoszenie poziomu odporności psychicznej polega na: 

 • poznaniu i analizie poziomu czynników niezmiennych (po to, aby ew. kompensować niedostatki w tym zakresie)
  .
 • identyfikacji najważniejszych elementów, na które mamy wpływ (np. nawyki, cele, motywacje, wartości i ważności, relacje, itd.) i świadomym ich rozwijaniu
  .
 • stworzeniu realnego planu budowania zasobów oraz – krok po kroku – jego realizacji.
Pomocna w tym są strategia 7 kroków POP oraz taktyka 1%, dzięki którym cały proces staje się jasny, uporządkowany i stosunkowo prosty do zastosowania.

...strategia 7 Kroków POP

KROK 1
ZROZUMIEĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ

Zrozumienie czym naprawdę jest odporność psychiczna (a czym z pewnością nie jest), jakie są jej źródła, co można zmienić, a czego zmienić nie można, to fundamenty, bez których, praca z odpornością jest skrajnie trudna lub wręcz niemożliwa...

KROK 2
POMIAR ZASOBÓW (kwestionariusz PMTI™)

Kiedy już w pełni i do końca rozumiesz czym jest odporność psychiczna, czas na poznanie samego / samej siebie, czyli identyfikację i pomiar poziomu cech i zasobów, które decydują o poziomie odporności. To pozwala na zrozumienie własnych reakcji i zachowań oraz wstępną identyfikację zasobów koniecznych do zmiany...

KROK 3
OKREŚLENIE I ANALIZA ZASOBÓW

Po identyfikacji i wstępnej analizie zasobów w oparciu o PMTI (cechy osobowości/temperamentu, motywatorów, itd.) czas na wybór tych zasobów, których zmiana przełoży się poziom odporności psychicznej oraz tych zasobów, które będą Cię wspierać podczas tejże zmiany...

KROK 4
WYBÓR CELÓW, ZASOBÓW I KRYTERIÓW

Odporność psychiczna nie powinna być celem samym w sobie. Pracujemy nad nią, aby osiągać konkretne cele, radzić sobie z określonymi wyzwaniami. W tym kroku wyznaczamy te cele / wyzwania, aktywujemy właściwe motywatory i inne niezbędne zasoby...

KROK 5
PRZYGOTOWANIE PLANU DZIAŁANIA

Znając swój profil PMTI oraz mając świadomość posiadanych zasobów przystępujemy do sporządzenia, krótkiego planu pierwszych działań zmierzających do pożądanego poziomu odporności psychicznej oraz efektywności w radzeniu sobie z wyzwaniami...

KROK 6
PODJĘCIE DZIAŁAŃ

W oparciu o plan podejmujemy działania wspierając się strategią dopasowaną do profilu PMTI.

Polecana przez nas taktyka, w szczególności na początku pracy z odpornością psychiczną, opiera się na zasadzie 1%, czyli wykonywania minimalnych, ale wystarczających do osiągania zadowalających postępów, kroków.

KROK 7
BIEŻĄCA WALIDACJA

Plan oraz podjęte działania podlegają stałej walidacji (wersyfikacji i optymalizacji)
oraz ew. modyfikacjom w oparciu o przyjętą strategię.

...szczegółowe informacje o tym jak zastosować strategię 7 KROKÓW POP uzyskasz na szkoleniu "Pozytywna Odporność Psychiczna w praktyce"

Dla kogo jest to szkolenie?

Wersja szkolenia:
"PERSONAL" oraz "PLUS"

Wersja szkolenia:
"PRO"

Dla każdej osoby, która chce systematycznie
i skutecznie wzmacniać swoją odporność psychiczną w ważnych sferach swojego życia.

Szkolenie zawiera także specjalne moduły dodatkowe: „Praktyczna Psychologia Osiągnięć” oraz „Psychologia nawyków”, dzięki którym będziesz miał lub miała okazję poznać strategie osiągania celów i wdrażania nawyków w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych.

Dla profesjonalistów (coachów/mentorów/trenerów/itp.), którzy chcą pomagać swoim klientom lepiej radzić sobie ze stresem, kryzysem, wypaleniem zawodowym i życiowym ucząc ich w jaki sposób korzystać
z zasobów wytrzymałości psychicznej.

Udział w tym szkoleniu (i certyfikacja) umożliwia udział w zaawansowanym poziomie szkolenia: 
„Doradca/Trener Pozytywnej Odporności Psychicznej”

Jaki jest program szkolenia?

Wersja szkolenia:
"PERSONAL" oraz "PLUS"

Wersja szkolenia:
"PRO"

PLUS dodatkowe moduły szkoleniowe: "Praktyczna Psychologia Osiągnięć" oraz "Psychologia nawyków" w postaci 2-dniowego szkolenia on-line
(termin do wyboru, szkolenie powtarzane jest raz na kwartał)

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

Wersja PERSONAL

Wersja PLUS

Wersja PRO

Nagranie szkolenia publikujemy 14 dni po jego zakończeniu. Czas dostępu liczy się od dnia opublikowania kompletu nagrań. Jeśli w kolejnych edycjach szkolenia pojawi się nowa zawartość wówczas nagrania zostaną uzupełnione.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wypełnienia szeregu kwestionariuszy psychologicznych (PMTI™). Będą one udostępnione także po szkoleniu na platformie szkoleniowej.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają dostęp do prezentacji szkolenia (z ograniczeniami wynikającymi z praw autorskich) oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych w formacie pdf.

Szkolenie on-line prowadzone przez dr Elżbietę Kluskę-Łabuz dot. praktycznych strategii radzenia sobie ze stresem,

W ramach tego pakietu możesz wziąć bezpłatny udział w dowolnie wybranej przez siebie kolejnej edycji szkolenia (Ty wybierasz termin!)

W ramach pakietu PLUS otrzymujesz wejściówkę na 2-dniowe warsztaty on-line (webinar) w wybranym przez siebie terminie.

Szkolenie odbywa się raz na kwartał. W ramach pakietu PLUS możesz wziąć w nim udział w wybranym przez siebie terminie.

W ramach tego pakietu możesz wziąć bezpłatny udział w dowolnie wybranej przez siebie kolejnej edycji szkolenia (Ty wybierasz termin!)

Otrzymujesz także dostęp do egzaminu certyfikacyjnego (test on-line). Po zdanym egzaminie otrzymasz stosowny certyfikat (w formie papierowej, wysłany do Ciebie pocztą)

Agenda szkolenia

Certyfikacja

Każdy uczestnik szkolenia w wersji PRO (lub niższych wersji po doplacie) ma możliwość uzyskania certyfikatu Praktyka Pozytywnej Odporności Psychicznej

Positive Mental Toughness
Practitioner™

Praktyk Pozytywnej Odporności Psychicznej

Kto prowadzi szkolenie?

Piotr M. Łabuz

Moją pasją jest psychologia (przede wszystkim w jej praktycznym wymiarze). Pasję tę – w szczególności – w pracy z ludźmi jako coach, szkoleniowiec oraz jako interwent kryzysowy.

Jestem absolwentem SWPS, gdzie w ramach studiów na wydziale psychologii ukończyłem m.in. specjalizację interwencja kryzysowa (w tym zakresie ukończyłem także studia podyplomowe). 

Sfera moich naukowych zainteresowań to przede wszystkim psychologia szczęścia, psychologia inwestowania oraz psychologia odporności psychicznej.

Jestem współtwórcą Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz modelu Coaching i Mentoring Kryzysowy™, który powstał w oparciu o połączenie mentoringu z elementami interwencji kryzysowej.

Od ponad 20 lat prowadzę szkolenia w zakresie:

– psychologii kryzysu i odporności psychicznej
– psychologii szczęścia
– psychologii inwestowania / tradingu

Jako wykładowca, przez wiele lat prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych „Interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

Termin najbliższych edycji szkolenia on-line "na żywo"

VIII edycja

Termin: 21 - 23 czerwca 2024 r. (piątek - niedziela)

3-dniowe szkolenie on-line "na żywo"

OGRANICZONA ILOŚC MIEJSC

Uzyskaj dostęp do szkolenia

Pozytywna Odporność Psychiczna™ PERSONAL

(dostęp do nagrań video
na platformie szkoleniowej)
PLN 470 opłata jednorazowa
 • 12-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej z nagraniem szkolenia oraz dodatkowymi materiałami szkoleniowymi
 • Dodatkowe szkolenie on-line (nagrania): STRES4S
 • Możliwość dokupienia certyfikacji, rozszerzenia do pakietu PRO (w cenie 670 PLN)
 • Materiały szkoleniowe w formacie pdf

Pozytywna Odporność Psychiczna™ PLUS

(szkolenie on-line "na żywo" + dostęp na nagrań video)
PLN 670 opłata jednorazowa
 • Udział w 2 lub 3-dniowym szkoleniu on-line (w zależności od dni tygodnia w jakich odbywa się szkolenie)
 • Możliwość bezpłatnego udziału w kolejnych edycjach szkolenia (przez okres kolejnych 12 miesięcy)
 • 12-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej z nagraniem szkolenia oraz dodatkowymi materiałami szkoleniowymi
 • Dodatkowe szkolenie on-line (nagrania): STRES4S
 • Możliwość dokupienia certyfikacji, rozszrezenia do pakietu PRO (w cenie 370 PLN)
 • Materiały szkoleniowe w formacie pdf

Pozytywna Odporność Psychiczna™ PRO

(szkolenie on-line "na żywo", dostęp do nagrań video
+ certyfikacja)
PLN 970 opłata jednorazowa
 • Udział w 2 lub 3-dniowym szkoleniu on-line (w zależności od dni tygodnia w jakich odbywa się szkolenie)
 • Możliwość bezpłatnego udziału w kolejnych edycjach szkolenia (przez okres kolejnych 12 miesięcy)
 • 12-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej z nagraniem szkolenia oraz dodatkowymi materiałami szkoleniowymi
 • Certyfikacja
 • Dodatkowe szkolenie on-line (nagrania): STRES4S
 • Materiały szkoleniowe w formacie pdf